- فروشگاه جامع پروژه دانشجویی پرسشنامه رضايت شغلي اسپكتور )JSS(
توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود...... تمامی پروژه و پایان نامه های این سایت archiv.sellfile.ir توسط تیم خودم طراحیشده و مورد تاییدمهندسان میباشند. در صورتی که پروژه های پاورپوینت را نتوانستید ویرایش کنید روی آن کلیک راست کرده و گذینه new رانتخاب و ویرایش های لازم را انجام دهید.

پرسشنامه رضايت شغلي اسپكتور )JSS(

پرسشنامه رضايت شغلي اسپكتور )JSS(

پرسشنامه رضايت شغلي اسپكتور JSS

 

 

 

توضیحات :

روایی دارد

پایایی:  دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات 4: صفحه

تعداد گویه وسوال  36: سوال

 

 

 

 

پرسشانامه ي رضاايت شغلي)JSS( 1 توسط اسپکتور)1985(  ساخته شده است و براي ارزيابي نگرش كاركنان نسبت به شغلشان به كار برده ميشاود. اين پرساشانامه در ساال در 1380 توساط یيت یين به فارسي برگردانده شد و در تحقيقي مورد استفاده قرار گرفت )یيتیين، .)1380 اين پرساشانامه داراي 36 ماده اسات كه آزمودني براي پاساخ دادن به هر ساال، يكي از پاسخهاي "كامالً موافقم"، "موافقم"، "تفاوتي نميكند"، "مخالفم" و "كامالً مخالفم" را ميتواند انتخاب كند )اساکكتور، .)1997 البته بعضاي از مادهها به صاورت مببت و بعضي ديگر به صورت منفي نمرهگذاري ميشوند. ير ماده يا عبارت مببت، جملهاي اسات كه موافقت با آن نشان دهنده رضايت شغلي است. ماده يا عبارت منفي نيز جملهاي است كه موافقت با آن نشان دهنده ناخوشنودي شغلي است )بهادري خسروشاهي، هاشمي نصرت آباد و بيرامي، .)1391

 

پرسش نامه رضايت شغلي داراي 9 بعد است كه هر بعد آن توسط 4 سوال سنجيده ميشود. اين ابعاد عبارتند از )شهزاد و بگام3، 2011؛ اسکكتور،

 

:)1985


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
uyttt_1760844_5160.zip17k